Vyhodnocení

Remise vyjádřená v % má u normálního masa hodnotu 13-25 %. U masa s odchylkou PSE je maso výrazně světlejší, remise je vyšší než 25 %. U masa s odchylkou DFD je remise snížená pod 13 %.