Výsledek

Ztráta odkapáním se vypočítá dle vzorce:

vysledek

 

 

a – hmotnost vzorku před vložením do sáčku

b – hmotnost vzorku osušeného po 24 hod.