Vzorky tukové tkáně

Foto 3 – běžně pigmentovaná tuková tkáň prasat

Foto 4 – porovnání plstního tuku prasat zbarveného karoteny a tuku běžně pigmentovaného

Foto 5 – tuková tkáň prasat s karoteny