Žlučová barviva

Bilirubin a biliverdin vznikají v játrech přeměnou z krevního barviva. Při poruchách funkce jater, při ucpání vývodných žlučových cest či jiných patologických stavech jsou ve větší míře distribuovány do organismu a způsobují žluté zabarvení tkání.