Žluté zabarvení

Foto 6 – zkumavky s tukovou tkání po přidání reagencií

Foto 7 – zkumavky po 60 minutách testování, žluté zbarvení zkumavky s éterem potvrzuje přítomnost karotenů