Čisté a dezinfikované

povrchy jsou celistvé, omyvatelné, bez prasklin a mezer, vybavení umožňuje provádění mechanické očisty a tepelné a chemické dezinfekce