Další veterinární předpisy

 

 veterinární předpisy z oblasti obchodování se zvířaty upravují např.:

Vyhláška č. 372/2003 Sb. o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty

Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, oba předpisy v platných zněních

O přepravě zvířat jsou poskytovány informace mezi dozorovými orgány s využitím systému TRACES.