Kniha jízd

 skládá se z navzájem svázaných oddílů:

  •   oddíl 1 — Plánování
  •    oddíl 2 — Místo odeslání
  •    oddíl 3 — Místo určení
  •    oddíl 4 — Prohlášení dopravce
  •    oddíl 5 — Vzor zprávy o mimořádných událostech

Kniha jízd se předkládá ke schválení příslušné KVS v místě odeslání zvířat, originál doprovází zásilku zvířat až do místa určení. V průběhu dlouhotrvající přepravy mohou být údaje v knize jízd kontrolovány, především jde o to, aby vyplněná data odpovídala skutečnosti a byla reálná.

Kniha jízd vzor