Kontrola teploty

 

 vozidlo je vybaveno systémem průběžné kontroly teploty, v intervalech ne delších než 15 minut. Počet a umístění snímačů závisí na konstrukci a uspořádání vozidla, počtu a kategorii přepravovaných zvířat. Obecně je při pohybu vozidla nejvyšší teplota dosažena v přední části přepravního prostoru za kabinou řidiče, proto má být minimálně jeden snímač na každém podlaží na tomto místě a to nejlépe v úrovni hlavy zvířat.