Krmivo

 

ve vozidle je prostor pro uskladnění dostatečného množství krmiva vzhledem ke kapacitě a druhu přepravovaných zvířat. Krmivo muže být u koní a přežvýkavců podáváno na podlahu. Pro krmení mláďat na mléčné výživě (zejména telat) jsou zajištěny zvláštní pomůcky – krmící napáječky, pro mladší kategorie prasat jsou zajištěna koryta, která se při krmení upevní a po krmení se odloží do vyhrazeného prostoru vozidla. Krmítka je možné upevnit v takové úrovni, aby zvířata byla schopna dosáhnout na krmení, jsou vyloučeny ostré hrany a vyčnívající předměty u krmících zařízení a pomůcek; jsou zapuštěny ve stěně vozidla nebo jsou chráněny ochrannými konzolami vylučujícími poranění zvířat.