Osvětlení

 

přepravní plocha pro zvířata je osvětlena trvalým neoslňujícím zdrojem, nebo je vozidlo vybaveno mobilním zdrojem světla, vybavení elektroinstalací, systém kabelu atd. je umístěn a chráněn tak, aby s ním zvířata nepřišla do styku a umožňuje provádění tepelné a chemické dezinfekce