Povolení

povolení přepravce a z něj vyplývající požadavky (odborná způsobilost osob apod.) se nevyžaduje, pokud budou zvířata přepravována na vzdálenost do 65 km včetně. Typ 1 povolení se vydává pro cesty nad 65 km a s trváním do 8 hodin, typ 2 pro cesty nad 8 h.

 

povolení přepravce