Prosakování moči a výkalů

 

podlaha umožňuje pokrytí podestýlkou (sláma nebo piliny) nebo rovnocenným materiálem, který zaručí pohodlí se zřetelem na druh, počet přepravovaných zvířat, délku trvání cesty a počasí s takovou absorpční schopností, aby během cesty nevypadávaly výkaly a neprotékaly tekutiny (doporučená vrstva min. 10 cm)