Prostor pro zvířata

 

velikosti ložných ploch pro zvířata jsou závislé na typu dopravního prostředku, druhu a kategorii zvířat. Bližší požadavky na zajištění dostatečně velkého prostoru pro každé přepravované zvíře jsou uvedeny v Příloze I., Kapitole VII. Nařízení ES č. 1/2005 a dále v Příloze 3, Vyhlášky č. 4/2009 Sb.