Průvodce

průvodce – osoba přímo odpovědná za dobré životní podmínky zvířat, která je doprovází během přepravy