Symbol

 

na přední a zadní části vozidla je uveden nápis TRANSPORT ŽIVÝCH ZVÍŘAT (pozn. doporučuje se symbol ve formě piktogramu). Nejvhodnější je provedení na sklápěcí tabulce, která bude v nepřítomnosti zvířat sklopena. Označení se nevyžaduje, jsou-li zvířata přepravována v kontejnerech označených jasně a viditelně symbolem označujícím přítomnost živých zvířat a znakem označujícím horní okraj kontejneru/ štítek 10 x 15 cm se dvěma souběžnými šipkami směřujícími vzhůru

foto 4 – použití symbolu při převozu živých zvířat

foto 5 – zavřená tabulka se symbolem při jízdě prázdného dopravního prostředku pro přepravu zvířat