Udržení kvality vzduchu

je použito zařízení pro regulované přirozené větrání (větrací otvory s regulačními záklopkami); u vozidel pro dlouhotrvající přepravu je použito nucené větrací zařízení nezávislé a teplota prostředí je kontrolována