Voda

 

nádrže na vodu jsou konstruovány tak, aby po každé cestě bylo možno vodu vypustit a nádrže vyčistit. Nádrže na vodu jsou připojeny k napajedlům v odděleních nebo umožňují připojení napájecí hadice a udržování v plně funkčním stavu, tak aby bylo možné napájet i zvířata v horním podlaží. Napáječky, které jsou trvale v přepravním prostoru přístupné během přepravy pro zvířata, jsou zapuštěny ve stěně vozidla, nebo jsou chráněny ochrannými konzolami vylučujícími poranění zvířat.