Způsobilost

odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s hospodářskou činností se uskutečňuje v rozsahu 8 výukových hodin teoretické výuky a 4 výukových hodin praktického cvičení se zvířaty. Obsahem kurzu jsou vedle požadavků vymezených Nařízením ES 1/2005 dále

 

  •   základní právní předpisy o ochraně zvířat a zajištění jejich pohody během přepravy, veterinární podmínky přepravy

  •   příčiny a projevy stresu zvířat, rozpoznání zdravého zvířete, způsoby usmrcení zvířat

  •   zásady šetrného nakládání se zvířaty, technika a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty

  •   zásady čistění a desinfekce dopravních prostředků