Zranění a úniku

 vozidlo má systém nejméně dvou bezpečnostních uzávěrů vstupu a výstupu na ložnou plochu pro zvířata, větrací otvory jsou opatřeny mřížemi; vozidlo má odpovídající a funkční tlumící systém, vozidlo je vnitřně uspořádané tak, aby zvířata při jízdě mohla zaujmout přirozenou pozici a byla zabezpečena proti pádu