Fraktury drůbeže

foto 5 – fraktura křídla u kuřete – důsledek mechanického opracování

foto 6 – fraktura křídla u kachny – důsledek mechanického opracování