Mechanické poškození drůbeže

foto 3 – mechanicky poškozený kus kuřete

foto 4 – mechanicky poškozený kus kachny