Provzdušnění

požadavky na kvalitu vody jsou určeny v příloze 5 Vyhlášky č. 418/2012 Sb., v platném znění o ochraně zvířat při usmrcování. Kvalita vody s ohledem na množství kyslíku je závislá na teplotě a je rozdílná dle druhu ryby. Přiložit tabulku č. 1