Mízní uzlina podkyčelní (slabinová)

  foto 7 – oblast uložení ln. subiliacus,

 foto 8ln. subiliacus