Mízní uzlina povrchová krční dorzální

 

foto 17 – určení vhodného místa k nařezání

foto 18 ln. cervicalis superficialis dorsalis