Mízní uzlina povrchová krční

     foto 4 – ln. cervicalis superficialis u skotu

     foto 4a – ln. cervicalis superficialis u skotu