Nejsou celkově napadená cysticerky

generalizace cysticerkózy se zjistí po provádění tzv. diagnostických řezů, což je naplátkování velkých svalových celků – plece, kýty, kotlety/roštěnce, krkovice/vysokého roštěnce. U prasat bývají cysticerky nalezeny především ve svalovině plece v blízkosti ramenního kloubu. Za generalizovaný se považuje takový proces, kdy jsou cysticerky nalezeny alespoň na dvou predilekčních místech (jazyk, žvýkače, bránice, srdce) a dále ve svalovině plece nebo kýty. Při mírné infekci (do 20 cysticerků v celém jatečném těle) jsou z lidské spotřeby vyloučeny napadené části (např. srdce, jazyk) a zbylé tkáně lze využít ke spotřebě po úpravě chladem.