Vybranými nákazami

 

Nákazy a nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které jsou považovány za nebezpečné, a jejich původce uvádí Příloha 2 Veterinárního zákona (166/1999 Sb., v platném znění). Posouzení poživatelnosti záleží na tom, zda je zvíře nemocné, podezřelé z onemocnění nebo podezřelé z nakažení daným onemocněním. Konkrétní posouzení poživatelnosti je uvedeno v Metodickém pokynu SVS 4/2005.

Nákazy společné více druhům zvířat

1. Aujeszkyho choroba

2. brucelóza (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis)

3. echinokokóza (hydatidóza)

4. horečka Údolí Rift

5. hydroperikarditida přežvýkavců

6. japonská encefalitida

7. katarální horečka ovcí

8. krymsko-konžská hemoragická horečka

9. leptospiróza

10. listerióza

11. mor skotu

12. myiáza (Cochliomya hominivorax, Chrysomya bezziana)

13. paratuberkulóza

14. Q horečka

15. salmonelóza (invazivní sérovary – jejich původci)

16. slintavka a kulhavka

17. sněť slezinná

18. transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE)

19. trichinelóza

20. tuberkulóza (Mycobacterium bovis, Mycobacterium suis, Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis)

21. tularémie

22. verotoxigenní Escherichia coli

23. vezikulární stomatitida

24. vzteklina

25. západonilská horečka

Nákazy skotu

1. anaplasmóza skotu

2. babesióza skotu

3. enzootická leukóza skotu

4. hemoragická septikémie (pasteurelóza)

5. hlavnička

6. infekční rinotracheitida skotu (IBR, IBR/IPV)

7. nodulární dermatitida skotu

8. plicní nákaza skotu

9. theilerióza

10. trichomonáza

11. trypanosomiáza (přenášená mouchou tse-tse)

12. venerická kampylobakterióza skotu

Nákazy ovcí a koz

1. enzootické zmetání ovcí (chlamydióza ovcí)

2. epididymitida beranů (Brucella ovis)

3. klusavka

4. mor malých přežvýkavců

5. nakažlivá agalakcie

6. nakažlivá pleuropneumonie koz

7. nemoc Nairobi

8. neštovice ovcí a neštovice koz

Nákazy koní

1. encefalomyelitida koní (východní)

2. encefalomyelitida koní (západní)

3. hřebčí nákaza

4. infekční anémie koní (nakažlivá chudokrevnost koní)

5. infekční arteritida koní

6. mor koní

7. nakažlivá metritida koní

8. piroplasmóza koní

9. Surra (Trypanosoma evansi)

10. venezuelská encefalomyelitida koní

11. vozhřivka

Nákazy prasat

1. africký mor prasat

2. encefalitida způsobená virem Nipah

3. klasický mor prasat

4. reprodukční a respirační syndrom prasat

5. vezikulární choroba prasat

6. virová gastroenteritida (transmisivní gastroenteritida prasat)

Nákazy drůbeže

1. aviární influenza (vysoce patogenní a nízkopatogenní)

2. cholera drůbeže

3. mykoplasmóza drůbeže (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae)

4. newcastleská choroba

5. pulorová nákaza (Salmonella pullorum)

6. tyf drůbeže

Nákazy včel

1. hniloba včelího plodu (evropská hniloba včelího plodu)

2. mor včelího plodu (americká hniloba včelího plodu)

3. roztoč Tropilaelaps (infestace včel roztočem Tropilaelaps)

4. roztočíková nákaza včel

5. tumidóza (Aethina tumida)

6. varroáza včel

Nákazy ryb

1. epizootická nekróza krvetvorné tkáně

2. epizootický vředový syndrom

3. herpesviróza Koi (herpesviróza kapra Koi)

4. infekční nekróza krvetvorné tkáně

5. virová hemoragická septikémie

Ostatní nákazy

1. epizootické hemoragické onemocnění (jelenovitých)

2. leishmanióza

3. neštovice velbloudů

 

Kromě toho jsou ve Vyhlášce 289/2007 Sb., v platném znění, uvedena onemocnění (slintavka a kulhavka, klasický mor prasat, vezikulární choroba prasat, africký mor prasat, mor skotu, Newcastelská choroba, aviární influenza, mor malých přežvýkavců), u kterých lze původce při dodržení předepsaných postupů eliminovat a maso ze zvířat, které pochází z území, na kterých platí zakazující nebo omezující veterinární opatření lze následně využít k lidské spotřebě.