Guáno

 

guáno – za guano se považuje mineralizovaný trus mořských ptáků a netopýrů Guano obsahuje velké množství minerálních látek a dusíkatých látek, proto se v některých oblastech těží a zpracovává se pro výrobu hnojiv.