Identifikace materiálů kategorie 3

Identifikace materiálů kategorie 3 zahrnuje označení:

foto 26 – značení nádob pro materiál kategorie 3

foto 27 – sběrný a přepravní kontejner pro materiál kategorie 3

foto 28 – sběrná nádoba na drůbeží krev