Krmiva pro hospodářská zvířata

Pro výrobu krmiv pro hospodářská zvířata nesmí být použity:

  • kůže a kožky, paznehty, peří, vlna, rohy, srst a kožešiny, které pocházejí z mrtvých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata
  • tuková tkáň pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která po prohlídce před porážkou byla shledána způsobilými k porážce k lidské spotřebě
  • odpady ze stravovacích zařízení, kromě odpadů definovaných v kategorii 1

Krmiva pro hospodářská zvířata se vyrábí z materiálů kategorie 3, který byly zpracovány tlakovou sterilizací, či jinou metodou, která spolehlivě snižuje zdravotní riziko pro člověka a zvířata a to pouze v provozech k tomu registrovaných či schválených