Nezákonnému ošetření a nadlimitní množství

Nezákonnému ošetření a nadlimitní množství – aplikace léčivých či jinak farmakologicky účinných látek zvířatům je legislativně upravena Vyhláškou 291/2003 o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech. Všechny látky, které se sledují v rámci kontroly zemědělské prvovýroby, jsou rozděleny do skupin A a B. Látky ze skupiny A jsou nepovolené, zakázané a zvířatům je lze podávat pouze ve výjimečných případech. Látky ze skupiny B používat lze a sledování je zaměřeno především na dodržování maximálních limitů reziduí (konkrétní množství jednotlivých látek určuje Nařízení Komise (EU) 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu). Druhy sledovaných látek jsou uvedeny v tabulce 1

Tabulka 1 – Skupiny látek sledovaných v rámci kontroly zemědělské prvovýroby