Obchodní doklad

Obchodní doklady se vyhotovují v souladu s tímto strukturovaným vzorem v jazyce dané země, v případě, že jsou VŽP určeny k přepravě do zahraničí pak také v jazyce příjemce, či jiném úředním jazyce EU.

vzor obchodního dokladu pro přepravu VŽP