Obecné požadavky na vybavení a obecné hygienické požadavky

 

Obecných hygienických požadavků na jednotlivé provozy je velké množství. Jsou proto podrobněji popsány v jednotlivých přílohách Nařízení EU č. 142/2011. Požadavky zahrnují popis obecných podmínek pro zpracování, požadavky na čištění odpadních vod a dále zvláštní požadavky na zpracování materiálů kategorie 1, 2 a 3. Požadavky na zpracovatelská zařízení a jiná zařízení jsou uvedeny v příloze IV nařízení EU č. 142/2011, požadavky na určitá schválená a registrovaná zařízení a podniky jsou uvedeny v příloze IX Nařízení EU č. 142/2011 a požadavky na zařízení, ve kterých se z VŽP vyrábí bioplyn nebo kde se VŽP kompostují, uvádí příloha V Nařízení EU č. 142/2011