Označení ve zpracovatelských zařízení

Ve zpracovatelských zařízeních, která zpracovávají materiál kategorie 1 nebo kategorie 2, musí být získané produkty trvale označeny glycerol-triheptanoátem (GTH) tímto způsobem:

  • GTH se přidá do získaných produktů, které prošly předchozím hygienizačním tepelným ošetřením při teplotě v jádře alespoň 80 °C a zůstávají následně chráněné před opětovnou kontaminací
  • všechny získané produkty jednotně obsahují v celé hmotě minimální koncentraci alespoň 250 mg GTH na kg tuku.

Provozovatelé zpracovatelských zařízení musí mít zavedený systém monitorování a zaznamenávání parametrů, které jsou vhodným prostředkem k tomu, aby bylo příslušnému orgánu prokázáno, že je dosaženo požadované jednotné minimální koncentrace GTH. Systém monitorování a zaznamenávání musí zahrnovat určování obsahu intaktního GTH jako triglyceridu ve vyčištěném extraktu GTH v petroletheru 40–70 ze vzorků odebraných v pravidelných intervalech.

GTH je tuk, který se přirozeně nevyskytuje v přírodě. Je však vhodným markerem pro použití důkazu některých technologických operací, byl již dříve využit v mlékárenství. GTH je rozkládán enzymy trávícího traktu, proto jej nelze použít pro označení syrové suroviny, ale až po jejím tepelném opracování, kdy je většina trávících enzymů degradována. Množství GTH v získaných produktech se stanovuje chromatograficky.