Přímé spalování nebo spoluspalování

konkrétní požadavky na spalování a spoluspalování je upraveno v Nařízení EU č. 142/2011, v příloze III., kapitole 1 a 2.