Řezák

Podle prořezání trvalých zubů, lze u malých přežvýkavců odhadnout jejich stáří. Výměna zubů začíná u ovcí ve věku 12-18 měsíců, u kozy v 15. měsících. Výměna je dokončena u ovcí do 3 let, u koz do dvou let. Oproti tomu stáří skotu lze zjistit z průvodní dokumentace, doprovázející skot na jatky, konkrétně z průvodního listu skotu.