Syrová krmiva

Pro výrobu syrových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu se používají pouze následující suroviny VŽP z kategorie 3:

  • těla poražených zvířat a jejich části, nebo v případě zvěře těla usmrcených zvířat nebo jejich části, které jsou vhodné k lidské spotřebě (poživatelná), avšak z obchodních důvodů nejsou k lidské spotřebě určeny
  • jatečně upravená těla nebo těla zvířat a jejich části, které byly prohlášeny za nevhodné k lidské spotřebě, avšak nevykazovaly žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata
  • hlavy drůbeže