TSE

TSE – všechny přenosné spongiformní encefalopatie kromě těch, které se vyskytují u člověka, jedná se zejména o prionové choroby hospodářských zvířat, tzn. bovinní spongiformní encefalopatii a scrapie