Výjimky evropských nařízení

 

evropská nařízení se vztahují na odpad ze stravovacích zařízení

  • pocházející z mezinárodní přepravy
  • určený ke krmným účelům
  • určený ke zpracování tlakovou sterilizací nebo jinými stanovenými metodami, kompostování nebo přeměně na bioplyn