Zvířata v zájmovém chovu

Pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu nesmí být použity:

  • kůže a kožky, paznehty, peří, vlna, rohy, srst a kožešiny, které pocházejí z mrtvých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata
  • tuková tkáň pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která po prohlídce před porážkou byla shledána způsobilými k porážce k lidské spotřebě
  • odpady ze stravovacích zařízení, kromě odpadů definovaných v kategorii 1