VETERINÁRNÍ PROHLÍDKA PRASAT

 

I.    Příprava těla a orgánů k prohlídce

Těla jatečných prasat se k prohlídce předkládají po předešlých technologických operacích zahrnujících omráčení, vykrvení, napaření, odštětinování s dočištěním, po odstranění vybraných kožních útvarů, vykolení a provedení půlícího řezu. Půlící řez je veden v linea alba a dále středem páteřního kanálu.  Jatečně upravená těla prasat musí být předložena k veterinární prohlídce rozzpůlena středem páteřního kanálu od věku 4. týdnů.

Vzhled těla připraveného k prohlídce:

 • je odstraněna rohovina spárků a paspárků
 • jsou odstraněny výkroje ušní, oční, při vykolení je odstraněn výkroj řitní
 • tělo je rozpůleno na dvě stejné poloviny
 • po uvolnění plstního tuku (tzv. vnitřní sádlo) – může být i odstraněn
 • po uvolnění ledvin z tukového a vazivového pouzdra

 

Provozovatel jatečného podniku může před provedením prohlídky post mortem požadovat odstranění centrální nervové soustavy, tj. mozku a míchy.

Těla prasnic jsou k prohlídce předložena obdobně.

Orgány dutiny ústní a hrudní se k prohlídce předkládají v přirozené souvislosti následovně:

 • jazyk je spojen s plícemi, průdušnicí, jícnem, u plic zůstává v přirozené souvislosti srdce, je zachována bránice a spojena s játry, dohromady tvoří tzv. kořínek

Orgány dutiny břišní a pánevní se k prohlídce předkládají samostatně nebo v přirozené souvislosti následovně:

 

Veterinární prohlídka jatečně upravených těl a drobů prasat je prováděna vizuálním postupem (854/2004, platné znění).

Uplatnění dalších postupů prohlídek po porážce za použití nařezání a prohmatání (dodatečné postupy) jatečně upraveného těla a drobů, úředním veterinárním lékařem, se provádí v případě, že dle jeho názoru některý z následujících postupů či zjištění ukazuje na riziko pro veřejné zdraví, zdraví zvířat nebo dobré životní podmínky zvířat

a) kontrola a analýza informací o potravinovém řetězci

b) zjištění prohlídky před porážkou

c) výsledky ověření týkající se dodržování pravidel pro dobré životní podmínky zvířat

d) zjištění prohlídky po porážce

e) další epoizootologické údaje nebo jiné údaje z hospodářství, ze kterého zvířata pocházejí

 

Prohlídka po porážce

1. U jatečně upravených těl a drobů prasat musí být prohlídka po porážce provedena následujícím způsobem:

a) vizuální prohlídka hlavy a hrtanu; vizuální prohlídka tlamy, hltanu a jazyka;

Po prohlídce po porážce se u prasat hygienicky odstraní mandle (N. 853/2004, platné znění)

b) vizuální prohlídka plic, průdušnice a jícnu;

c) vizuální prohlídka osrdečníku a srdce;

d) vizuální prohlídka bránice;

e) vizuální prohlídka jater a mízních uzlin jaterních a slinivky břišní (lnn. portales);

f) vizuální prohlídka gastrointestinálního traktu, okruží, mízních uzlin žaludečních a mezenterických (lnn. gastrici, mesenterici craniales a caudales);

g) vizuální prohlídka sleziny;

h) vizuální prohlídka ledvin;

i) vizuální prohlídka pohrudnice a pobřišnice;

j) vizuální prohlídka pohlavních orgánů (kromě penisu, pokud by již odstraněn);

k) vizuální prohlídka vemene a vemenních mízních uzlin (lnn. supramammarii);

l) vizuální prohlídka karjiny pupeční a kloubů mladých zvířat.

2. Dodatečné postupy

a) nařezání a vyšetření podčelistních mízních uzlin (lnn. mandibulares);

b) prohmatání plic a mízní uzliny plicního kořene a mízní uzliny kraniální průdušky a středohrudí (lnn. bifurcationes, eparteriales a mediastinales). Průdušnice a obě průdušky se rozříznou podélným řezem a plíce řezem vedoucím na rozhraní střední a dolní třetiny kolmo na hlavní osu; tyto řezy nejsou nezbytné, pokud jsou plíce vyloučeny z použití k lidské spotřebě;

Mízní uzliny plicní:

 • průduškové levé (lnn. tracheobronchles sinistri)
 • průduškové pravé (lnn. tracheobronchales dextri)
 • průduškové střední (lnn. tracheobronchales medii)
 • průduškové kraniální (ln. tracheobronchalis cranialis, eparterialis)

Mízní uzliny průduškové levé jsou skupinou až 7 uzlin ležících nad základnou levé průdušky pod obloukem aorty. Svádí mízu z plic, průdušnice, jícnu a srdce.

Mízní uzlina průdušková pravá je zastoupena jednou až třemi uzlinami ležícími mezi bronchus trachealis a pravou průduškou. Svádí mízu z plic a průdušnice.

Mízní uzliny průduškové střední jsou zastoupeny variabilním počtem drobných mízních uzlin ležících pod rozvětvením průdušnice ve vazivové tkáni. Svodná oblast zahrnuje plíce, mediastinum, jícen a srdce.

Mízní uzlina průdušková kraniální je většinou jedna větší (až 3 cm) nebo několik drobnějších uzlin nacházejících se nad základnou pravé plíce, blízko bronchus trachealis. Bývá pevně přiložena k průdušnici. Svádí mízu z plic, nejvíce z jejich kraniálních částí, ze srdce a průdušnice.

Mízní uzliny mediastinální

 • kraniální
 • kaudální

Kraniální mediastinální mízní uzliny tvoří skupinu více uzlin (až 10) rozdílné velikosti. Leží v mediastinu v okolí průdušnice, jícnu a velkých cév nad bází srdeční. Svádí mízu z kostí a svalů kraniální části hrudní stěny, z průdušnice, jícnu, pohrudnice a brzlíku, jícnu, perikardu, srdce a pohrudnice.

Kaudální mediastinální mízní uzliny představuje u prasat více mízních uzlin plochého tvaru do 2 cm délky. Leží v mediastinu na úrovni kaudálních laloků plic dorzálně i ventrálně od jícnu. Svodná oblast zahrnuje jícen, mediastinum a perikard.

Jednotlivé skupiny mízních uzlin mediastinálních jsou zastoupeny na kořínku variabilně, záleží na způsobu vyjmutí kořínku z dutiny hrudní a na stupni jeho opracování. Nejčastěji bývá zastoupena mízní uzlina kaudální, méně často mízní uzliny kraniální.

 

c) podélné rozříznutí srdce tak, aby byly otevřeny obě komory a protnuta srdeční přepážka;

d) prohmatání jater a jejich mízních uzlin;

e) prohmatání a popřípadě nařezání mízních uzlin žaludečních a mezenterických;

Žaludeční mízní uzliny jsou zastoupeny v počtu 1-5 kusů. Jsou situovány v blízkosti kardie na malém zakřivení žaludku.

Jednotlivé úseky střeva jsou zavěšeny na různě dlouhém okruží, ve kterém se nachází příslušné mízní uzliny. V úseku duodena je to skupina uzlin pancreaticoduodenálních, svádějících mízu ze slinivky a duodena, žaludku a omenta. Nejpočetnější skupinou jsou mízní uzliny jejunální (lnn. jejunales) zastoupené až do počtu 40 kusů v dlouhých řadách, takže vypadají jako uzlina jedna. Míza z ilea je sváděna do mízních uzlin kyčelníku (lnn. ileocolici). Tlusté střevo (colon ascendens) tvoří u prasat kužel, se čtyřmi dostředivými a čtyřmi odstředivými závity zavěšenými v mezenteriu, mezi závity jsou uloženy početné, ale drobné mízní uzliny tračníkové (lnn. colici).

Kraniální mezenteriální mízní uzliny jsou u prasat zastoupeny jednou nebo více uzlinami, které lze obtížně rozlišit od mízních uzlin pancreaticoduodenálních. Svodná oblast zahrnuje jejunum, slinivku a colon.

Kaudální mezenteriální mízní uzliny jsou drobné mízní uzliny uloženého v mezenteriu v oblasti sestupného tračníku a rekta, odkud také svádí mízu.