Mízní uzliny jejunální

foto 30 – jejunum

foto 31 – mízní uzliny jejunální