Těla jatečných prasat

foto 1 – tělo zevně

foto 2 – tělo půlící řez