Samičí pohlavní hormony


Fyziologie

Gonadotropiny

• vliv na buňky gonád (vaječníků a varlat)
• secernovány buňkami předního laloku hypofýzy
• glykoproteiny
• FSH –stimulace oogeneze a spermatogeneze
• LH – důležitý pro ovulaci a luteinizaci granulózy
• koncentrace FSH a LH v plazmě – tonická nebo bazální hladina – řízeny zpětnou vazbou z gonád
→ tonické hladiny – zvyšovány estrogeny, snižovány progesteronem

uvolňování z hypofýzy
→ řízeno releasing hormony z hypotalamu (hypotalamo-hypofyzární portální systém)
→ GnRH nebo také LHRH (luteinizing hormone-releasing hormon)
- secernován jako odpověď na nízkou hladinu LH nebo FSH → sekrece daného sníženého hormonu
- uvolňování LH je více citlivé na působení, než FSH

koncentrace LH a FSH je také závislá na koncentraci estrogenů a progesteronu
- vyšší hladina estrogenů → zvýšení citlivosti předního laloku hypofýzy vůči LHRH → uvolnění gonadotropinů
- vyšší hladina progesteronu → snížení citlivosti předního laloku hypofýzy vůči LHRH → koncentrace LH a FSH klesají
- estrogeny během říje stoupají → vzestup sekrece LH před ovulací
- koncentrace estrogenů na základní úrovni a trvá krátce – sekrece LH a FSH je potlačena

Gestageny (progestiny)

progesteron
• vznik z cholesterolu přes pregnenolon
• tvořen v corpus luteum, během gravidity produkován placentou, část i v zona reticularis kůry nadledvin
• v krvi transportován navázaný na albumin
• imunosuprese, glukokortikoidní aktivita
• vazba na androgenní receptory
• konjugován v játrech s kyselinou glukuronovou a vylučován převážně močí

Estrogeny

Produkce řízena hypofýzou, zejména FSH a LH. Hypotalamický GnRH stimuluje hypofýzu k uvolnění FSH.
FSH – podpora růstu folikulů a produkci estrogenů
LH – řídí tvorbu estrogenů, ovulaci, přeměnu folikulů na corpus luteum

Estrogeny zpětně blokují uvolnění GnRH, inhibin produkovaný ovariálními folikuji zpětně inhibuje uvolnění FSH

Estradiol
• tvorba ve folikulech přes progesteron a testosteron
• v cílových tkáních mnoho specifických receptorů
• „růstová“ látka
• mírná dávka – proliferace děložní sliznice, vede k projevům říje
• v ováriích – podpora vaskularizace, ve vejcovodech – růst epitelu
• u psů – epidermální atrofie, zvýšení kožní pigmentace, redukce velikosti mazových žláz a produkci mazu
• ovlivnění činnosti tymu
• zvýšení produkce protilátek
• inhibice supresorových T-buněk
• konjugace v játrech s kyselinou sírovou a částečně glukuronovou, vylučován močí, částečně i trusem


Říjový cyklus feny

• první říje – mezi 6. – 18. měsícem
• interestrální interval – 4,5 až 10 měsíců (průměrně 7)

anestrus
- ztráta činnosti žlutých tělísek
- pokles progesteronu pod 0,6 nmol/l
- regenerace sliznice dělohy (dokončen cca 130 – 150 dní po ovulaci)
- vaginální cytologie – četné parabazální buňky a leukocyty

proestrus
- krvavě zbarvený vaginální výtok
- průměrně trvá 9 dní
- feny pachově atraktivní pro psy
- koncentrace estradiolu stoupá ve spojení s folikulárním růstem
- zesílení vaginální sliznice vlivem estrogenů
- vaginální cytologie – menší množství bazálních, parabazálních a intermediálních buněk, začínají se objevovat jaderné superficiální buňky s prekurzory kolagenu, erytrocyty, leukocyty (polymorfonukleáry)

estrus
- feny jsou svolné ke krytí – ocas na stranu, pevně stojí
- přibližně 9 dní
- vaginální výtok světlá a mění barvu na sklovitou
- vaginální cytologie – velký počet superficiálních bezjaderných polygonálních epiteliálních buněk
- ovulace 2 dny po začátku estru
- dobu ovulace nejlépe stanovíme stanovením progesteronu, jehož hladina začíná stoupat 2 dny před ovulací

diestrus
- vaginální cytologie – mizí keratinizované buňky, převládají nekeratinizované, leukocyty
- trvá téměř 60 dní
- v jeho průběhu vrcholí hladina progesteronu (až 13 nmol/l) – žlutá tělíska
- na konci diestru – hladina dosahuje bazálních hodnot (0,6 nmol/l)


Říjový cyklus kočky

• první říje – 4. – 18. měsíc
• ovlivněn ročním obdobím
• kočky s hmotností do 2,5 kg nedosahují říje
anestrus u venkovních koček – říjen až prosinec
indukovaná ovulace – kopulace, vaginální stimulace nebo podání gonadotropinů či GnRH navodí do 24-48 hodin ovulaci


Patofyziologie

Hyperestrogenismus samic

• vzácné onemocnění
• spojeno s ovariálními cystami, vzácněji s ovariálními tumory – nadprodukce estrogenů
• iatrogenně po aplikace estrogenů při abortech nebo terapii močové inkontinence

Symptomatologie
• cysty – střední věk, predispozice – anglický buldog
• tumory – starší feny
• bilaterálně symetrická alopecie v oblasti perinea, ve slabinách a v oblasti boků - nepruritické
• zvětšená vulva
• abnormality estrálního cyklu

Hypoestrogenismus samic

• nedostatek estrogenů
• není znám mechanismus účinku a nebývá často ani prokazována jejich nízká hladina
• onemocnění neznámé etiologie, které reaguje na aplikaci estrogenů
• u kastrovaných fen, u koček extrémně vzácné

Symptomatologie
• stáří 2-4 roky
• častěji u jezevčíků a boxerů
krátkosrstí – hypotrichóza začínající v perineální oblasti, difuzní alopecie – kaudální část těla, břicho, hrudník, krk a kůže kaudálně za boltci, bradavky a vulva infantilní
dlouhosrstí – ztráta pesíků, postižená místa budí dojem štěněcí srsti, až alopecie
• zesvětlení barvy srsti
• inkontinence moči
kočky – symetrická alopecie – kaudální tělní partie

Tumory vaječníků s hormonální aktivitou

Tumory z povrchového celomového epitelu
• papilární cystadenomy a karcinomy
• cystická hyperplazie endometria
• nadprodukce steroidních hormonů
• multicentrické, bilaterální

Tumory z gonadálních stromálních struktur
• z buněk granulózy a buněk tekálních a jejich luteinizovaných protějšků – „nádory buněk z theca granulosa“
• unilaterální, obvykle benigní
• nadprodukce steroidních hormonů
• vznik cystické hyperplazie endometria a pyometry

Dysgerminom
• ze zárodečných buněk morfologicky srovnatelný se seminomem varlete
• unilaterální, s hladkým povrchem, 10-20% metastazuje

Teratom
• vzácné nádory u fen
• dobře diferencovaný, benigní

Tumory ostatních tkání vaječníků
• hemangiomy, leiomyomy,… - raritní