Samčí pohlavní hormony


Fyziologie

Androgeny

• produkovány Leydigovými buňkami, které jsou stimulovány LH
• základní androgen: testosteron
• v mitochondriích z cholesterolu vzniká pregnenolon → extramitochondriálně metabolizován na další steroidy včetně testosteronu
• v cílových orgánech poměrně rychle z testosteronu vznikají další metabolity s podobným účinkem (např. dihydrotestosteron = vlastní účinná forma)
• dihydrotestosteron se váže na receptor cytozolu → dostává se do buněčného jádra → zde komplex hormon-receptor indukuje další efekty

Estrogeny

• produkovány Sertoliho i Leydigovými buňkami
• tvorba relativně nízká (20-25% z celkového obsahu estrogenů – zbytek vzniká přeměnou androgenů v estradiol periferně)

Funkce
• testikulární hormony – sekretovány do krve, lymfy a tubulární tekutiny
• androgeny
→ normální produkce testosteronu – nezbytná pro nerušený průběh spermatogeneze
→ androgeny stimulují činnost prostaty a semenných váčků
→ anabolický efekt
→ zvýšená retence dusíku a syntéza proteinů v periferních tkáních
- hlavně ve svalech – zde působí antagonisticky proti glukokortikoidům → stimulace sekrece erytropoetinu → zvýšení erytropoézy
→ maskulinizační účinek – vývoj sekundárních pohlavních znaků a růst pohlavních orgánů
→ ovlivnění nervové soustavy – hlavně zvýšení libida
→ ve varlatech působí spíš jako parakrinní agonisté než jako hormony

Inhibin

• hormon produkovaný Sertoliho buňkami, glykoprotein
• negativní zpětnou vazbou ovlivňuje sekreci FSH hypofýzou

Regulace sekrece
• činnost varlat je řízena gonadotropiny
• produkce androgenů je řízena luteinizačním hormonem (LH)
• spermatogeneze podléhá FSH a lokálně produkovaným androgenům

Luteinizační hormon (LH)

• pulzně tvořen hypofýzou – 4,5 pulzů v intervalu 6 hodin
• následují přibližně do 60 minut po pulzním uvolnění testosteronu
• nejnižší hodnoty jsou ráno, vrchol nastupuje odpoledne (LH) a večer (testosteron)
• sekrece LH – pod negativní zpětnou vazbou testosteronu (→ zvýšená hladina testosteronu → tlumení sekrece LH)

Folikulostimulační hormon (FSH)

• sekretován do periferní krve v pulzech, ale s odlišnou frekvencí
• sekrece FSH – pod negativní zpětnou vazbou testosteronu a inhibinu

• LH i FSH jsou řízeny četností pulzů GnRH z hypotalamuPatofyziologie

Hypogonadismus

• nedostatečná endokrinní a sekreční činnost varlat

primární (hypergonadotropní hypogonadismus)
→ atrofie varlat při současně zvýšené hladině gonadotropinů v plazmě
→ infekční orchitida (Brucella canis), autoimunitní orchitida, trauma nebo torze semenného provazce
→ kastrace

sekundární (hypogonadotropní hypogonadismus)
→ většinou spojen s panhypopituitarismem
→ izolovaná deficience gonadotropinů nebyla u psů ani kocourů zjištěna
→ zvýšená produkce kortikoidů, déletrvající aplikace kortikoidů, aplikace androgenů → útlum LH → sekundární reverzní hypogonadismus

Symptomatologie
• atrofie varlat – malá, měkká, nadvarlata nepostižená
• atrofie v mládí – nedochází k vyvinutí sekundárních pohlavních znaků, u kocourů nedokonalý rozvoj penisu
• snížená fertilita samců

Kryptorchismus

• vývojový defekt – nedochází k sestupu jednoho nebo obou varlat do šourku
• častěji u čistokrevných než u kříženců
• homozygoti – nutno vyloučit z chovu
• trpasličí pudl, yorkshirský teriér, trpasličí jezevčík, kernteriér, čivava, maltézský psík, boxer, pekingský palácový psík, anglický buldog, bobtail, zakrslý knírač, šeltie, perská kočka

• sestup varlat – 3 fáze – intraabdominální, intravaginální, extravaginální
• proces řízen vazem (gebernaculum testis)
• hormonální mechanismus není znám – iniciální podnět sestupu – androgeny, testosteron – regrese gubernacula, kompletní sestup – další testikulární faktory

Symptomatologie
• chybění jednoho nebo obou varlat v šourku
• oboustranný kryptorchid je neplodný, jednostranný plodný, ale plodnost je nižší, než u zdravých jedinců
• především unilaterálně, levé varle častěji
• zvýšené riziko vzniku primárních neoplázií varlat – frekvence tumorů varlat je víc než 10x vyšší

Tumory varlat

Nádor intersticiálních (Leydigových) buněk
• adenom z intersticiálních buněk
• možná zvýšená produkce androgenů, ale většina bez hyperandrogenismu
• u některých psů hyperestrogenismus
• často u varlat se senilní atrofií

Nádor ze Sertoliho buněk
• častěji u psů, u kocourů vzácný
• velké tumory s intraabdominální lokalizací - kryptorchidi
• feminizační syndrom – nadprodukce estrogenů

Seminom
• mnohonásobně častěji u kryptorchidů
• nemá hormonální aktivitu
• minimálně maligní, ale častěji maligní než předchozí dva typy nádorů

Hyperandrogenismus

• u psů vzácné, u kocourů nepopsáno
• nejčastější příčina – tumory s produkcí androgenů, idiopaticky bez nálezu tumorózních změn

Symptomatologie
• seborea
• alopecie na trupu
• matná srst – uši, obličejová část hlavy, interdigitální prostory, axila, slabiny
• hypersexuální chování, agrese vůči jiným psům i lidem
• vyvolaný tumory varlat – hyperplazie perianálních žláz – žláza zvětšená, prominuje nad dorzální plochou ocasu, dané místo později alopetické a mastné
• u některých zvířat melanóza kůže skrota, perianální oblasti, nad ocasní žlázou a na ventrální straně břicha a ocasu

Hypoandrogenismus

• vzácné
• symetrická alopecie u kastrovaných psů
• afghánský chrt

Symptomatologie
• alopecie, postupné světlání

Hyperestrogenismus

• nejčastěji tumor vycházející ze Sertoliho buněk, také z intersticiálních buněk a u seminomu

Symptomatologie
• myelotoxikóza – neregenerativní anémie, myelocytopenie, trombocytopenie
• bledé sliznice, hemoragická diatéza, horečka
• alopecie různé velikosti
• atraktivní pro ostatní psy stejného pohlaví, gynekomastie, pendulující předkožka, mění se chování