Pokyny pro aktivní účastníky
Text posteru nebo přednášky v elektronické formě (nejlépe e-mailem) pošlete do 31.8.2017
e-mail: lenfeldovyahoklovydny@vfu.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.
Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin
FVHE, VFU Brno
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
  Pokyny pro účastníky konference, které je nutno dodržovat:
 • maximálně 4 strany, formát A4, strany nečíslovat!!!
 • program MS Word, typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1, všechny okraje 3 cm, zarovnání do bloku,
 • název příspěvku v českém (slovenském) a anglickém jazyce, tučně, velikost písma 14, na střed, anglický název kurzívou, český (slovenský) ne
 • jména autorů bez titulů (tučně), na další řádek uvést pracoviště,
 • po vynechání 1 řádku - souhrn v českém (slovenském) a anglickém jazyce (souhrn v českém jazyce bude použit do sborníku abstraktů a souhrn v anglickém jazyce na CD)
 • po vynechání 1 řádku - klíčová slova (kurzívou)
 • vlastní text (po vynechání l řádku),
 • obrázky a tabulky zařaďte do textu,
 • při citaci literatury respektujte normu ČSN ISO 690,
 • kontaktní adresa
Vzor úpravy textu do sborníku je ke stažení zde
Pozn.
Celé znění příspěvku bude vydáno ve sborníku na CD s vlastním ISBN. V tištěné formě bude vydán sborník abstrakt v českém (slovenském) a anglickém jazyce.
Organizátor konference si vyhrazuje právo vrátit k přepracování nebo nepublikovat příspěvek, který nebude dané pokyny splňovat.
Velikost posteru: 90 cm x 120 cm, prezentace posterů bude v elektronické podobně na dotykových 55" obrazovkách