Pozvánka
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Ústav hygieny a technologie mléka

OBOROVÁ RADA PRO HYGIENU A TECHNOLOGII POTRAVIN


a


KOORDINAČNÍ MÍSTO PRO VĚDECKOU A TECHNICKOU SPOLUPRÁCI S EFSA V ČR, MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ


a


časopis MASO – odborný časopis pro obor zpracování masa


pořádají


dne 30. května 2018XX. KONFERENCI MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

konané v roce 100. výročí založení
Vysoké školy zvěrolékařské


Místo konání: VFU BrnoKonference je určena pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumné práce studentů doktorských studijních programů.