Navazující studijní program

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII

PRÁVNÍ PŘEDPISY, KONTROLA A DOZOR V GASTRONOMII

Úvod

Přednášky

Cvičení

Rozvrh

Modelové příklady z veterinární a potravinářské legislativy - skripta - IVA 2019

Modelové případy ke správnímu řízení

Právní předpisy

Okruhy otázek na zkoušku


Otázky ke státní zkoušce

Užitečné odkazy