Projekt IVA VFU Brno 2020FVHE/2410/49 Označování jakosti a původu potravin a normy pro obchodování s nimi – multimediální výukový materiál

 

1.                       Obchodování s ovocem a zeleninou – Požadavky kladené na obsah reziduí pesticidů v ovoci a zelenině

2.                       GLOBAL GaP

3.                       Pravidla integrované produkce ovoce a označení SISPO®- Zdravé ovoce

4.                       Kontrolovaná zelenina z integrované produkce – IPZ®

5.                       Pravidla ekologické produkce a označování biopotravin

6a.           Obchodování s ovocem a zeleninou – kvalitativní požadavky Nařízení č. 543/2011

6b.           Obchodování s ovocem a zeleninou dle Nařízení č. 543/2011_obchodní norma pro jablka

7.                       Obchodování s ovocem a zeleninou – požadavky EHK/OSN norem

8.                       Obchodování s ovocem a zeleninou – požadavky OECD norem

9.                       Standard „Bez GMO“

10.                   Legislativní požadavky na produkci vín

11.                   Požadavky na produkci vín vysoké jakosti – bio vína, biodynamická vína, autentická vína

12.                   Označení původu vína - CHOP, CHZO, VOC

13.                    Systém chráněných značení potravin – ochranná známka, CHOP, CHZO, ZTS

14.                    Národní značky jakosti potravin vázané k původu produktu

15.                    Národní značky jakosti potravin vázané k jakosti a nutriční vyváženosti produktu

16.                    Chráněná označení původu lihovin

17a.          Uvádění zdravotních a výživových tvrzení na potravinách

17b.          Příklady výživových tvrzení

18.                    Norma AOECS pro bezlepkové potraviny

19.                    Standardy udržitelnosti produkce kávy, kakaa a čaje - certifikace Fairtrade,URZ, Rainforest alliance

20.                    Certifikace udržitelného rybolovu MSC, ASC